Cover artikel 01 (1)

Vastgoedeigenaren: pak de handschoen op

De vastgoedsector voorziet in een primaire levensbehoefte van mensen. De kans is aanzienlijk dat er meer publieke functies gaan sluiten en een groot deel van de Nederlandse bevolking ook op langere termijn binnen moet blijven. Sinds de lancering van AREA of PEOPLE in 2018 is onze missie onveranderd gebleven: zelforganiserende micro-dorpen bouwen waarin bewoners elkaar makkelijk kunnen vinden en helpen. Hiervoor zetten wij onze community-app en community coaches in. Wij roepen eigenaren van woongebouwen op om contact met ons op te nemen. Samen kunnen we nu impact maken!


Community engagement en zelfredzaamheid topprioriteit

In het afgelopen jaar zagen we dat gemiddeld 55% van de bewoners dagelijks actief is op ons platform. Sinds de corona uitbraak in Nederland is dat met 25% toegenomen. Dit wijst op de grote behoefte onder bewoners om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn. We zien nu al dat bewoners roulatieschema’s maken om liftknoppen en ingangen hygiënisch schoon te houden. Dagelijks ondersteunen onze community coaches bewoners om samen tot oplossingen te komen. Daarnaast zien we ook sociale initiatieven ontstaan, zoals bewoners die aanbieden voor elkaar te koken en dit als take-out aanbieden. Maar ook bewoners die al in quarantaine zijn lopen tegen unieke problemen aan: zo had een nieuwe bewoner in quarantine nog geen wifi en kon zij via de community snel toegang krijgen tot het netwerk van een andere bewoner.

Door onderbezetting en gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met het bezoeken van bewoners zal het gebouwbeheer de komende periode onder druk komen te staan. We zien nu allerlei vragen onder bewoners ontstaan zoals: “Hoe zit het met ons ventilatiesysteem, is dat niet infectiegevoelig?” en “Hoe houden we ons gebouw extra schoon?”. Dan heb je een basis nodig onder bewoners van zelforganisatie, maar ook een communicatiekanaal vanuit eigenaren en beheerders om efficiënt te kunnen reageren op wat speelt. Via ons platform kun je een gebied, gebouw, groep of persoon met een druk op de knop bereiken, snel en efficiënt.

Oproep aan alle vastgoedeigenaren

De rol van de woonomgeving verandert de komende maanden drastisch en wordt misschien wel definitief anders ingevuld. Dus aan alle vastgoedeigenaren: voorzie je bewoners, van jong tot oud, van een goede sociale infrastructuur om samen verder te komen. Wij hebben vanuit AREA of PEOPLE extra faciliteiten beschikbaar gesteld om ons platform tijdelijk zeer laagdrempelig toegankelijk te maken.

Neem contact op met Joan of Gijs.

Share this story: